FŐÁLLÁSÚ KISADÓZÓT MEGILLETŐ ELLÁTÁSOK

A főállású kisadózót megillető ellátások
• a főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül;

• szünetel a főállású kisadózó biztosítása abban a hónapban, amelyben a főállású kisadózó után az adót azért nem kell megfizetni, mert egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti;
• a Tbj.-ben és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet (nyugdíj, álláskeresési járadék);
• az ellátások számításának alapja havi 94 400 forint;
• abban az esetben, ha a kisadózó vállalkozás magasabb összegű tételes adót fizet a főállású kisadózó után, akkor ezen ellátások számításának alapja 158 400 forint.

KIS ISTVÁN ÜZLETI TANÁCSADÓ