KATA VÁLTOZÁS 2019

2019. január 1-jétől a tevékenységét év közben kezdő vállalkozásnak minősül az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő, kata-adóalanyiságot választó gazdasági társaság is. A módosítás alapján ebben az esetben a kata adóalanyiság létrejöttének napja a vállalkozás nyilvántartásba vételének napja [Katv. 4. § (2) bekezdés].

2019. január 1-jétől nem választhatja kata-adóalanyiságot az a vállalkozás, amely a bejelentés megtételekor végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll [Katv. 4. § (4a) bekezdés].
A 2018. december 31-éig hatályos szabályok értelmében nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás, amelynek adószámát az állami adóhatóság a bejelentést megelőző két éven belül törölte.

2019. január 1-jétől lerövidül az adószám törlésével összefüggő, az adóalanyiság létrejöttének akadályát képező időtartam, így az a vállalkozás nem választhatja a kata-adóalanyiságot, amelynek adószámát az adóhatóság az adóalanyiság választására irányuló bejelentése évében vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte. [Katv. 4. § (3) bekezdés] Forrás: NAV